„Viitorul trebuie planificat!”

Proiectul Calator prin Bihor a ajuns la finalIn sala de sedinte a Consiliului Judetean Bihor a avut loc, joi, 28 februarie, incepand cu ora 13,30, conferinta de inchidere a proiectului ''Calator prin Bihor", implementat in perioada martie 2011 - martie 2013. Proiectul a fost aprobat spre finanţare în cadrul Programului OperaţionalRegional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3. „Promovareapotenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”Operaţiunea „Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice si activităţii de marketing specifice”.
            Echipa de implementare a prezentat in cadrul conferintei rezultatele proiectului, fiind realizate materiale de promovare (album, pliante, broşuri, vederi, hartă de buzunar, CD, DVD, spot TV de promovare), un site – www.calatorprinbihor.ro, trei campanii de promovare a resurselor turistice specifice judeţului Bihor,  în 11 oraşe din ţară, şi participarea la Târgul de Turism al României, ediţia noiembrie 2012. 
Dr. Aurelia Dumiter, managerul executiv al proiectului, a precizat faptul ca toti cei interesati de modul in care s-a derulat acest proiect, de rezultatele si urmarile sale pot adresa intrebari echipei sau isi pot spune parerea despre proiect si pot face propuneri de noi proiecte de promovare turistica a  judetului prin accesarea site-ului www.calatorprinbihor.ro, la sectiunile Carte de oaspeti” si “Contact” sau pot trimite e-mail la info@calatorprinbihor.ro.
            “Calator prin Bihor”
si-a propus promovarea produselor turistice specifice şi atragerea de turişti in judeţul Bihor. Prin proiect au fost promovate 22 de produsele turistice, specifice judetului Bihor, grupate pe 4 axe prioritare:
peşteri amenajate: Peştera Meziad, Peştera Vadu CrişuluiPeşteraUnguru Mare, Peştera Cetăţile RădeseiPeştera Gălăşeni;
- peisaj carstic:  Valea Iadului, Valea Sighiştelului, Valea Videi, ValeaRoşia, Valea Finişului, Platoul carstic Vaşcău-Călugări;
- biserici de lemn si zid:  bisericile de lemn de la SebişBrădet, Josani,Peştis, Beznea si bisericile de zid de la Abram, Voivozi, Homorog;
-        arta populara: ceramica alba, vioara cu goarnă, lada de zestre.
            Prin acest proiect s-a urmărit creşterea numărului de turşiti care vizitează judeţul, precum şi promovarea potenţialului turistic local la nivel naţional.