„Viitorul trebuie planificat!”

Living with water: workshop despre importanța apei

"Living with water" este un proiect demarat de către Asociația Ecoplanning și urmărește conștientizarea indivizilor asupra necesității utilizării raționale a apei în activitățile zilnice pe de o parte, iar pe de altă parte, evidențierea rolului apei jucat în managementul urban atât ca resursă indispensabilă în activități casnice și industriale, cât și ca factor generator de stare de bine prin amenajarea unor coridoare albastre (cursuri de râuri și lacuri) în armonie cu coridoarele verzi (parcuri, grădini) în cadrul orașelor.
Prima activitate din cadrul acestui proiect a fost workshopul "Living with water" desfășurat cu ocazia zilei mondiale a apei (22 martie) organizat sub egida UN-Water, fiind alături de alte 663 de acțiuni similare desfășurate la nivel mondial.
Cei 25 de participanți la evenimentul organizat de Ecoplanning au beneficiat de mesajele legate de apă – seva vieții pe Pământ cum enunța Leonardo da Vinci, astfel expresii de conștientizare au fost enunțate din partea partea UN-Water: water day is everyday, directorul DGTAT, Lect.univ.dr. Mihai Vlaicu  – corpul uman însăși reprezintă 90% apă, dacă vom înțelege apa poate că vom ajunge să ne înțelegem pe noi înșine, Asociația Ecoplanning – să trăim cu apa...  Alături de aceste mesaje, s-a recurs la un Quiz gestionat de profesor Andreea Munteanu, care a scos în evidență risipa uriașă de apă realizată în activitățile de rutină. În final, a avut loc o sesiune de comunicări pe tematica apei cu lucrări variate, pornind de la perioada medievală când a reprezentat: un factor de civilizaţie, o sursă de energie, un mijloc de transport, un intermediar  al descoperirilor geografice, o strategie de apărare, o sursă de dezastre și ca element indedit un mijloc de tortură prezentate de către profesorul de istorie Florin Oros

De la Evul Mediu european s-a trecut la un studiu de bune practici venite de la o țară care a început să gestioneze apa în folosul comunității prin cucerirea ei și anume Olanda, lucrarea expusă de doctoranda Mariana Prașca a evidențiat evoluția sistemului olandez de gestionare a apei pe parcursul a 800 de ani, adăugând o notă de originalitate lucrării prin prezentarea unui exercițiu de amenajare a teritoriului realizat de însăși autoarea lucrării în 2010 în Nijmegen (Olanda) alături de alți colegi de la specializarea Planificarea Teritoriului și colegi de la Universitățile din Bristol, Bologna, Tours, Hanovra și Nijmegen când au propus soluții de extindere a orașului Nijmegen spre Waalsprong. Hazardul a făcut ca la acest eveniment să se reunească trei din participanții la IP Erasmus Nijmegen alături de proaspătul întors student de la studii din Olanda, Tibor Borzasi (masterand Planificarea Teritoriului asistată de GIS). Lucrarea doctorandului Valentin Nemeș, a adus în față odată în plus efectele activității antropice asupra resursei naturale reprezentată de apă realizând o corelare între aspectele demografice la nivel mondial, urbanizarea accentuată, distribuția resurselor de apă și consumul de apă. Dat fiind procentajul ridicat de consum de apă în mediul urban, alături de ocuparea terenurilor în spațiul urban se creionează întrebarea dacă mai e loc de resursa de apă ca și factor generator de confort fizic,psihic? 
În final lucrarea inginerului topograf și doctorand Gheorghe Hanga Fărcaș expune problema circuitului apei în sistemul urban, evidențiind prin detalii tehnice carențele existente în acest moment, oferind soluții pentru optimizarea acesteia. Finalul prezentării surpinde un sistem sustenabil de gestionare a apei în sistemul urban bazat pe bune survenite din țări cu o bogată preocupare în acest domeniu.  Dan Dragos, Ioana Dume,Mihai Svab, Dorina Sala, Corina Serac membrii Ecoplanning au realizat un material interactiv intitulat Apa, problema ta? în care s-au expus probleme iar participanții la workshop au venit cu soluții!
Asociația Ecoplanning consideră acest eveniment benefic și necesar în condițiile în care comportamentul urban trebuie revizuit cu precădere în relația cu mediul, resursele și comunitatea. Astfel, cei 25 de participanți considerăm că vor reprezenta vectori de transmitere a mesajelor concluzionate în workshop-ul "Living with water". Cei cinci participanți care s-au dovedit cei mai atenți în privinșa consumului de apă au beneficiat din partea asociației și a sponsorilor workshopului de bilete la piscina Hotelului Silver și un curs de Managementul Proiectelor de 40 de ore.
Mulțumim pe această cale celor care ne-au sprijinit în acest eveniment și anume: Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului, Biblioteca Universității din Oradea, Hotel Silver, Bihorștiri și Spinul Bihorean.
Evenimente în aprilie:
2 aprilie PlanningCaffe orele 2000 (Lord s Pub)
26 aprilie Workshop Ecomobilitate orele 1500 (Biblioteca Universității din Oradea)

Valentin Nemeș
Președinte Ecoplanning

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu