„Viitorul trebuie planificat!”

Ce este planificarea teritoriala.

Planificarea teritoriului presupune valorificarea optima a potentialului economic si natural, organizarea integrata a retelelor de transfer de energie, informatii, bunuri, persoane, construirea unei avansate infrastructuri tehnologice a teritoriului, dezvoltarea sistemului de localitati, distributia echitabila a locatiei industriale si a dotarilor social-culturale.
Spatiul, aprecia academicianul Octav Onicescu, este o componenta obligatorie a oricarei opere de constructie, nu ca un simplu obiect, dat, amorf, ci ca un element organizabil si organizat, ca un adevarat sistem potrivit destinului sau complex. 


ANALIST TERITORIAL - o profesie de viitor
  DE CE ?
· În condiţiile schimbǎrilor intervenite în societatea româneascǎ o cerinţǎ deosebit de acutǎ este legatǎ de organizarea şi planificarea teritoriului în concordanţǎ cu necesitǎţile populaţiei, dar şi cu cerinţele impuse de integrarea României în Uniunea Europeanǎ.
· Asigurarea pieţei forţei de muncǎ cu specialişti în acest domeniu complex este, în prezent, deficitarǎ. Organismele specializate în domeniul forţei de muncǎ au sesizat acest lucru şi ca o consecinţǎ, în documentele oficiale, a apǎrut, de curând, meseria de analist teritorial.
· Absolvenţii specializării „Planificare teritorială”, după absolvire, pot obţine dreptul de semnătură pentru elaborarea de lucrări de urbanism şi amenajarea teritoriului, în condiţiile stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
· Inserţie pe piaţa forţei de muncă:
       - Instituţii centrale şi regionale specializate în amenajare şi dezvoltare teritorială;
       - Servicii specializate  din cadrul  Consiliilor Judeţene;
       - Servicii specializate la nivel de oraş/comună sau al asociaţiilor de oraşe şi comune.
       - In domeniul privat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu