„Viitorul trebuie planificat!”

Seminar de informare „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”

În cadrul Programului ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale vor fi lansate pe data de 24 ianuarie 2011 noi oportunităţi de cercetare/finanţare a cercetării teritoriului european adresate instituţiilor de cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale şi autorităţilor publice interesate de studierea unor fenomene teritoriale naţionale sau locale într-un context european extins. Mai multe informaţii privind viitoarele apeluri AICI sau la www.espon.eu - secţiunea „Calls”.

Vă reamintim că Programul ESPON 2013 este un program operaţional în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin care sunt finanţate proiecte de cercetare a teritoriului european. Astfel, Programul ESPON 2013 are scopul de a contribui printr-un efort de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor care caracterizează teritoriile, la fundamentarea şi evaluarea politicilor europene şi naţionale (www.espon.eu).
În contextul lansării noilor apeluri pentru propuneri de proiecte, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în colaborare cu Punctul de Contact ESPON din România organizează 3 evenimente de informare cu titlul “Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului”, care se vor desfăşura în Bucureşti, 3 februarie 2011, Timişoara, 15 februarie 2011 şi Iaşi, 17 februarie 2011.
Scop
Evenimentele au scopul de a pregăti participarea instituţiilor din România la propuneri de proiecte în vederea valorificării ultimelor oportunităţi de cercetare/finanţare a cercetării de către un număr cât mai mare de instituţii.
Participanţi
Seminarele de informare se adresează potenţialilor beneficiari din România interesaţi de participarea la viitoarele proiecte ESPON sau care doresc să afle mai multe informaţii referitoare la program (reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, universităţilor şi instituţiilor de cercetare, publice, de drept public sau private din domeniul dezvoltării teritoriale, cercetători, experţi, tineri practicieni).
Evenimentele vor aborda interactiv în cadrul sesiunilor de informare şi a celor de întrebări şi răspunsuri, următoarele subiecte de interes pentru participanţi:
  • noile oportunităţi de cercetare/finanţare a proiectelor (tematici de cercetare, buget, termenii de referinţă a viitoarelor proiecte de cercetare, etc.);
  • condiţiile de eligibilitate a potenţialilor beneficiari şi etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru a participa în proiectele de cercetare, surse de identificare a partenerilor de proiect;
  • completarea formularului de propunere de proiect, greşeli frecvente;
  • experienţele instituţiilor din România care au participat sau participă la proiecte ESPON;
  • exemple de cercetări derulate în cadrul programului;
  • procedura de control de prim nivel şi rambursarea cheltuielilor.
Înregistrarea participării şi termen limită
Înregistrarea participării se poate realiza pe site-ul www.mdrt.ro la următorul link http://www.mdrt.ro/formular_espon până pe data de 28 ianuarie 2011 (Bucureşti), 11 februarie 2011 (Timişoara), 14 februarie 2011 (Iaşi).
Persoana de contact
Delia Elena POPA, manager public, telefon: 0372 114 560, mobil: 0749 196 946, e-mail: delia.popa@mdrt.ro
Agenda evenimentelor (proiect)
Agenda preliminară o găsiţi aici. Agenda finală a seminarului de informare va fi transmisă participanţilor cu 3 zile înainte de data evenimentului.
Localizare evenimente
Bucureşti
Timişoara
Iaşi

Mai multe informati Aici!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu