„Viitorul trebuie planificat!”

Decizie majoră a justiției pentru salvarea Roșiei Montana! Domnule Borbely, aveți habar ce maculatură fantezistă vă cere RMGC să avizați?

Tribunalul Alba a anulat marți, 24 mai 2011, unul dintre principalele acte pe care se baza proiectul minier al celor de la Roșia Montană Gold Corporation (RMGC). Hotărârea nr.1/ianuarie 2009 a Consiliului Local al comunei Roșia Montană (prin care se confirmau, cu efecte retroactive Hotărârile nr. 45 și 46/iulie 2002 ale Consiliului Local Roșia Montană, cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General – PUG – și a Planului Urbanistic Zonal – PUZ- al localității) a fost anulată.

Cele două hotărâri din 2002, confirmate prin hotărârea din 2009, declarau zona Roșia Montană zonă monoindustrială cu specific minier, făcând imposibilă inițierea oricărui alt tip de activitate economică (turism, microferme, activități meșteșugărești etc.).

Prin Decizia nr.75/CA/2007, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat nelegalitatea hotărârilor nr. 45 și 46/2002 ca urmare a faptului că au fost luate cu participarea unor consilieri locali care erau, în același timp, angajați ai RMGC și al căror interes patrimonial este ”evident și de natură a le afecta obiectivitatea și imparțialitatea în procesul de deliberare”. Astfel, la rândul ei, o hotărâre a Consiliului Local prin care se confirmau hotărâri anulate e, la rândul ei, nulă de drept. Cu atât mai mult cu cât, din 2002 și până în 2009, o mare parte a actelor și avizelor necesare pentru adoptarea PUG și PUZ expiraseră, iar printre consilierii locali care au votat ”confirmarea” continuă să se afle angajați ai RMGC.
Conform Fundației Culturale Roșia Montană (FCRM), inițiatoarea acțiunii în anulare, această hotărâre a Tribunalului Alba ar trebui să ducă la suspendarea imediată a procesului de evaluare a proiectului RMGC depus la Ministerul Mediului și Pădurilor, în Colectivul de Analiză Tehnică (CAT).
Mai exact, Studiul de impact adupra mediului pentru proiectul minier propus de RMGC și depus spre avizare la minister are la bază o serie de acte și documentări bazate pe un PUG și un PUZ inexistente (anulate în instanță). Cel mai important dintre aceste acte e Certificatul de urbanism obținut de RMGC anul trecut (după ce altele patru anterioare au fost anulate în instanță), a cărei eliberare a dus la reluarea evaluării proiectului de către Comisia de Analiză Tehnică a ministerului. Ori acest Certificat de urbanism a fost eliberat pe baza PUG-ului și PUZ-ului ilegale, anularea certificatului lui fiind acum, practic, o acțiune în constatare (demersurile judiciare în acest sens urmând să fie demarate zilele următoare).
De asemenea, în luna martie a acestui an, PUZ-ul Roșiei Montane a primit avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului (ARPM) Sibiu. Implicit, RMGC a primit avizarea documentației depuse la ARPM Sibiu. Doar că avizul ARPM Sibiu e lovit, la rândul lui, de nulitate, un PUZ anulat de instanțele de judecată ducând la anularea tuturor avizelor și actelor eliberate pe baza lui.
Așadar, o scurtă recapitulare:
1.       Studiul de impact asupra mediului a proiectului RMGC aflat în avizare la Ministerul Mediului se bazează pe un PUG și PUZ (și a actelor aferente eliberate pe baza lor) care nu există.
2.       În continuare, RMGC nu are certificat de descărcare de sarcină pentru Masivul Cârnic (cel mai bogat în zăcământ aurifer). Acest certificat a fost anulat definitiv și irevocabil de instanțele de judecată, iar eliberarea unui alt certificat de descărcare de sarcină arheologică având același obiect ar reprezenta o încălcare inadmisibilă a autorității de lucru judecat.
3.       Centrul Roșiei Montane și Masivele Orlea și Cârnic se află pe lista Monumentelor Naționale clasa AB (de importanță națională și internațională) și, în conformitate cu Legea Minelor, aceste zone NU pot face obiectul unei exploatări miniere.
4.       Orice dezbatere publică și avizare a unui proiect care se bazează pe un PUG și PUZ care nu există și care prevede exploatarea minieră a unor munți despre care legea prevede expres că nu pot fi exploatați e, pe de o parte, lipsită de obiect, pe de altă parte, ilegală. Nu poți dezbate și aviza ceva ce nu există! Și e ilegal să dezbați și să avizezi un proiect bazat pe o serie de documente și acte ilegale!
Practic, proiectul RMGC depus spre avizare la Ministerul Mediului este, pur și simplu, o ficțiune care nu are nicio legătură cu realitatea și care pornește de la premisa încălcării flagrante a legilor în vigoare și a deciziilor și hotărârilor judecătorești. O avizare politică a proiectului RMGC ar putea avea (și ar trebui să aibă) o singură consecință: trimiterea după gratii a celor care și-ar pune semnătura pe un astfel de aviz. Puteți înțelege asta, domnule ministru Laszlo Borbely?

Sursa: voxpublica.realitatea.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu