„Viitorul trebuie planificat!”

Fonduri suplimentate la „Casa Verde”

Judeţul Bihor şi-a epuizat suma alocată în cadrul programului, Casa Verde dar se mai preiau dosare.
Bihorenii se arată foarte interesaţi de programul „Casa Verde”. Suma de 2.768.538 lei alocată pentru această sesiune judeţului Bihor s-a epuizat repede. „ De la 1 iulie de când a început programul privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire au fost depuse 752
de dosare în valoare de 4.742.588 lei. Noi preluăm în continuare dosare AFM suplimentând suma alocată iniţial de la alte judeţe unde depunerile nu au fost atât de numeroase”, a precizat Loredana Ţîrţ, purtătorul de cuvânt al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Bihor.
Cele mai multe solicitări sunt pentru panourile solare şi centralele pe peleţi.

Depunere

În cadrul programului persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază. Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de locuitori al acestuia.
Scopul acestui Program “Casa Verde” este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe în funcţie de instalaţia montată. Astfel, se primesc până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură şi până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii: este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României, este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul, imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică. De asemenea, nu trebuie să aibă obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare şi în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
Sursa: bihon.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu